Om oss

GUNILLA HÅKANSSONS FASTIGHETSBYRÅ AB VI ARBETAR MED PERSONLIGA VISNINGAR! Är ni intresserade av något objekt så kontakta oss och boka tid för visning. På detta sätt kan vi ha en hög service när det är dags för visning. PERSONLIGA VISNINGAR - BRA FÖR KÖPARE! BRA FÖR SÄLJARE! Vid förhinder avboka i god tid. Välkommen att ringa eller kom in på besök, så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa dig! Gunilla Håkansson Auktoriserad Fastighetsmäklare Mobil: 0708 255710 GDPR G.H Fast.byrå samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för GDPR. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som v1 behandlar och för vilka ändamål de behandlas. Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgarder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insam­ling, hantering, lagnng, delning, tillgång, användning, overföring och radenng av Personuppgifter. Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt etler indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vi samlar in personuppgifter från eR Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter Om du vrsar intresse för en bostad som förmedlas av G.H Fast.byrå be­handlar vi dina personuppgifter för följande ändamål. Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är: Namn E-postadress Telefonnummer

Vårt kontor

Gunilla Håkansson Fastighetsbyrå AB

Vallda Säteri

434 90 Vallda

0300-25000

Kontakt